Building an astronaut core and spacewalk

Activity: 
Other

Vi har nået niveau 2! og udført opgaverne "Opbygning af en astronauts muskler" og "Rumvandring". Det var sjovt og lidt overfyldt i vores klasseværelse. Det var for koldt i Danmark at udføre opgaverne udenfor.

Næste uge skal vi arbejde med "Smag i rummet" og fortsætte med at arbejde med opgaver i ESAs Uddannelsessæt. Vi har lige afsluttet LEGO konkurrencen Space Challenge, men vandt ikke. Vores emne handlede om mennesket og robotter i rummet, og hvordan vi kunne bygge baser på månen og måske på Mars i fremtiden. Vi har lært om, hvad der er nødvendigt for at overleve i rummet, biodromer og rumhaver. Næste uge skal vi forsøge at dyrke frø, planter i et lukket system, måle ilt og observere vandets kredsløb.

We have reached level 2! and done the tasks "Building an astronaut core" and "Do a spacewalk". It was great fun and a bit crowded in our classroom. It was too cold in Denmark to do the tasks outside.

Next week we shall work with "Taste in space" and continue workning with tasks in ESAs Education Kit. We have just finished the LEGO competition Space Challenge but did not win. Our topic was about Man and robots in space and how we could build bases on the moons and maybe on Mars in the future. We have learned about what is necessary to survive in space, biodromes and space gardens. Next week we shall try to grow seeds, make plants, create oxygen and observe water cycles.

Countries: