Energy, Food and Robotics

Activity: 
Energy of an Astronaut

Vi har udført opgaven "Energi til en astronaut" og arbejdet med kostpyramiden og fødevarergrupper. Det var for svært for eleverne at arbejde med næringsdeklarationer. Det venter vi med til senere. Derfor 50 point i stedet for 100.

Vi har bygget robotarme med LEGO og vi har bygget rumstationer i billedkunst.

I uge 9 har vi projektuge med LEGO "Space Challenge" og deltager i konkurrencen på Antvorskov Skole i uge 10. Vores emne handler om "Hvordan kan robotter hjælpe mennesker med at udforske rummet?"

We have done the task "Energy for an astronaut" and worked with the diet pyramid and food groups. It was too difficult for the students to work with nutrition declarations. We'll wait for later. Therefore, 50 points instead of 100.

We have built robot arms with LEGO and space stations in visual arts.

In week 9 we have a project with LEGO Space Challenge and participate in the competition at Antvorskov School in week 10. Our topic is "How can robots help people explore space?"

Diet Pyramid
Countries: