Hellum Fri makes presentation/Hellum Fri præsenterer

Tuesday the younger students were invited to come and see The Hellum Fri Team make a presentation of the whole Mission X project.
The team was divided in four groups and the younger students were circulating through all four groups. They heard about strong bones, flying to Mars, saw some of the activities in the gym and they tried for them self to discuss who they would bring to Mars, if they were going up there. In each group they students showed their scaled drawings of their ideas of a spaceship and a space station on Mars.
Many of the Mission X students was a little nervous before the presentation, but after the first round ALL of the students told enthusiastic about the mission and their new knowledge, and it was very good for them to repeat what they had learned and experienced.
At the end all the students gathered and the younger students gave the mission X students a very big applaud and told them it was some very good presentations.

Hellum Fri præsenterer

Tirsdag var de yngre elever inviteret til at komme og se fremlæggelse af hele Mission X projektet.
Begge klasser var delt i fire, og de yngre elever roterede rundt mellem de fire grupper. De hørte bl.a. om stærke knogler, rumrejse til Mars, de så nogle af aktiviteterne præsenteret i gymnastiksalen, og de skulle også selv prøve at diskuterer hvem de ville have med til Mars. I hver gruppe viste de deres målestoksforholdstegninger af deres bud på et rumskib og deres bud på en rumstation på Mars.
Mange af eleverne var en lille smule nervøse før præsentationen, men efter første runde med fremlæggelse, fortalte ALLE entusiastisk om projektet og deres nye viden. Det var rigtig godt for eleverne at få gentaget, hvad de havde lært og oplevet.

Til sidst mødtes begge klasser, og de yngste gav en stor hånd til de store og fortalte dem, at det havde været nogle gode fremlæggelser.

Hellum Fri Mission X
Hellum Fri Mission X
Hellum Fri Mission X
Hellum Fri Mission X
Hellum Fri Mission X
Hellum Fri Mission X
Countries: