Karneval og living bones

Siste dag før vinterferie har vi forsket på bein - midt i karneval! Hekser, spøkelser, fanger, harer og mange andre skapninger har studert knoklene fra kylling og laget modeller av bein. Beinmodellene tålte mye, opp til 16 bøker!

Studering av kyllingknokler
Skisse
Mission X og karneval
Planlegging
Går dette bra?
Full konsentrasjon
Dette går fint!
Countries: