Mission control and rocket launch

Activity: 
Mission: Control

ESA Education Kit: Vi har lavet en lille tegneserie/film om affyring af en rumraket, og vi har "bygget" en rumraket, som vi affyrede med sugerør.
Vi skal nu i gang med at bygge en rumstation i billedkunst.

Mission X opgave: Vi har udført opgaven Mission: Control og testet vores balance. Det var vældig sjovt.

ESA Education Kit: We have made a cartoon about firing a space rocket, and we have "built" a space rocket and fired it with a straw.
We are doing the task: Build your own space station in art class.

Mission X task: We have completed the mission Mission: Control and tested our balance. It was great fun.

Countries: