MX13: VESMÍRNÁ PĚTKA - měsíční chůze

trénink síly a koordinace pohybů
druhá alternativa - krabí chůze
Countries: