Oppdatering fra Tellus

Når vi har jobbet med Mission X, har vi lagt om timeplanen.
Etter to uker med intensiv og tverrfaglig opplegg i alle fag, fortsetter vi videre med aktivitetene i noen av fagene, blant annet samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Målet er å gjennomgå det som er igjen i oppgavepermen.

Vi har jobbet kjempemasse og var veldig engasjerte.
Blant annet så har vi lært mye om hvordan astronautene trener, for å kunne være med ut i verdensrommet. Hva de spiser og drikker og hvordan de gjør det. I den sammenhengen har vi snakket om næringsstoffene kroppen vår trenger, for å kunne utføre fysiske aktiviteter.
I tillegg har vi snakket om og tegnet næringspyramiden. Vi har snakket om hvorfor er astronautene i verdensrommet, og hva arbeider de med. Vi har pratet om vårt solsystem og har sett mange videoer om verdensrommet. Vi har lært noen russiske ord og sett på russiske bokstaver. Bygd rakett og hatt en liten konkurranse. Hver av oss har målt høyden om morgenen og om kvelden.

I tillegg til teorien, så har vi gjort mange spennende fysiske oppdrag, for å samle poenger og komme oss ett skritt nærmere månen.

For å oppsummere prosjektet inviterte vi til foreldrekaffe med utstilling, bildefremvisning og quiz. Det er selvfølgelige elevene som stakk av med seieren og premien!!!
Vi har vært to ganger i lokalavisen.
I det videre arbeidet har vi tenkt å bruke norsktimene til å lage skoleavis.

Countries: