Реакција брзином светлости

활동: 
Speed of Light

Наши најмлађи учесници су испробали своје рефлексе и брзину реакције. Ухвати лењир пре него што падне! Баш је забавно вежбати као астронаут!

그룹: