Mission-støtte

Mission-støtte tilbyr måter som gir team og skoler mulighet til å lære mer om prinsippene bak Mission X. Koblinger tilbys fra flere nasjoner og på flere språk. Enkelte er beregnet på studenter, andre fokuserer på pedagoger. Mange inkluderer bilder og videoer for å støtte aktivitetene.

Mer informasjon om bemannet romfart og operasjoner i verdensrommet

Dette e-klippet fra NASA underviser i globalt partnerskap som dannes på den internasjonale romstasjonen.

Dette nettstedet gir svar på noen av spørsmålene du alltid ønsket å stille om romfart.

Dette nettstedet inneholder NASA-fakta for barn innen luftfart, utforskningssystemer, vitenskapelige oppdrag, romoperasjoner og spesielle prosjekter.

Dette nettstedet fokuserer på praktiske spørsmål rundt bemannet romfart: hva spiser du? Hva slags klær bruker du? Hvordan sover du? Hvor får du vann fra?

Denne siden inneholder koblinger til flere lærerike spill for barn.

Dette nettstedet inneholder oppdateringer om ESA-astronauter.

Denne flipover-boken forklarer om romdrakter og andre elementer i astronautklær.

Dette nettstedet er fullt av flott astronomi og geofagaktiviteter – du kan til og med bli marsboer selv!

Dette ESA-opplæringssettet forklarer ulike aspekter ved den internasjonale romstasjonen og driften av den. Settet kan leveres på dansk, tysk, engelsk, spansk, gresk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, finsk, svensk.

Dette nettstedet tilbyr romforskningsnyheter på spansk. Også tilgjengelig på engelsk.

ESAs pedagogiske side om bemannet romfart.

Mer informasjon om trening og fysisk form (på jorden og i verdensrommet)

Dette e-klippet fra NASA underviser om treningsutstyr som brukes på romstasjonen.

ESA Health Care Network-siden inkluderer oppdateringer om det nyeste arbeidet innen fitness og velvære, i tillegg til mat og ernæring.

Mer informasjon om ernæring og sunn mat (på jorden og i verdensrommet)

Denne NASA-publikasjonen utforsker problemstillingene i forskning om rommat.

Denne ESA-videonedlastingen undersøker mat som en viktig del av livet, hvordan kroppen behandler maten og betydningen av god ernæring. Denne videoen kan leveres på tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk, gresk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, finsk, svensk.