Belgia

Belgia

Belgia

For å lese mer om hva Euro Space Center gjør for å inspirere elever om menneskers ferd i rommet, se http://www.eurospacecenter.be/.

Hvis du vil vite mer om hva ESA gjør for å få studenter inspirert om bemannet romfart, kan du se på www.esa.int/spaceflight/education.

Belgian News