Italia

Italia

Italia

Hvis du vil vite mer om hva dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) gjør for å få studenter inspirert om bemannet romfart, kan du se på http://www.asi.it/it/educational/scuole.

Hvis du vil vite mer om hva ESA gjør for å få studenter inspirert om bemannet romfart, kan du se på www.esa.int/spaceflight/education.

Italian News