Taste in Space and Lift off!

Активность: 
Taste in Space

Vi har arbejdet med opgaverne "Smag i rummet" og trænet muskler og kondition med "Peake Lift off".
Vores rumstationer males færdige. Vi vil indrette et "Space-rum" med rumstationer i loftet, plancher på vægge og 3 D solsystemer, som vi har lavet i undervisningen i natur/teknologi og billedkunst. I de næste par uger, skal vi holde øje med vores rum-have eksperimenter og udføre de sidste opgaver på niveau 3!

We have done the tasks "Taste in Space" and trained muscles and fitness with "Peake Lift off". Our space stations are painted. We will set up a "Space- room" with the pupil´s space stations hanging from the ceiling, wall posters and 3 D solar systems, which we have done in science and visual art subjects. In the next couple of weeks, we shall keep an eye on our space-garden experiments and perform the last level 3 tasks!

Страны: