Дания

Дания

Дания

Более подробную информацию о деятельности ЕКА, направленную на пробуждение интереса школьников к пилотируемым космическим полетам, можно найти на www.esa.int/spaceflight/education.

Danish News

 • Mission completed

  Vi har gennemført CT2 træning: planken, mavebøjninger, bjørnegang og krabbegang, rum-rul og Peake Lift off! Lav puls før og høj puls efter! Som små raketter - skød eleverne i luften. Tak, ESA for et godt undervisningsmateriale (Edu. Kit) og Mission X for et godt program. Vi er glade for at kunne slutte projektet af med besøg på på Tycho Brahe Planetarium d. 28. maj 2018!

  We have done CT2 training: astronaut core, space walk, space roll- n -'roll and Peake Lift off! Low puls before and high puls after! Like little rockets - off the pupils went.. Thank you, ESA, for good and inspiring education kit and to Mission X for a great programe. We are happy to end this fantastic project with af visit to Tycho Brahe Planetarium, Denmark, on the 28th May 2018!

  http://www.planetariet.dk/

 • Level 3!

  CT1 training strength

  We have reached level 3 and are on to CT1. Monday we have practiced Crew strength, Mission control, Peake Lift off and space roll-n-roll. The grass was quite wet, so space roll-n-roll was converted to stand up rollover. Good circulation, red cheeks and, high puls reading. Well done. 4 B.

  Plant eksperiment has been planted in the school garden for further observation. On we go to CT2 next week.

  Vi har nået niveau 3 og er på CT1. Mandag har vi praktiseret styrketræning, kontrol og koordinering, Peake Lift off/træning og kolbøtter. Græsset var ret vådt, så rum-rul blev omdannet til kolbøtter med stående udgangspunkt. God cirkulation, røde kinder og høj puls aflæsning. Godt klaret. 4 B.

  Planteeksperiment er plantet ud i skolehaven for yderligere observering.

  CT1 training balance
 • Taste in Space and Lift off!

  Vi har arbejdet med opgaverne "Smag i rummet" og trænet muskler og kondition med "Peake Lift off".
  Vores rumstationer males færdige. Vi vil indrette et "Space-rum" med rumstationer i loftet, plancher på vægge og 3 D solsystemer, som vi har lavet i undervisningen i natur/teknologi og billedkunst. I de næste par uger, skal vi holde øje med vores rum-have eksperimenter og udføre de sidste opgaver på niveau 3!

  We have done the tasks "Taste in Space" and trained muscles and fitness with "Peake Lift off". Our space stations are painted. We will set up a "Space- room" with the pupil´s space stations hanging from the ceiling, wall posters and 3 D solar systems, which we have done in science and visual art subjects. In the next couple of weeks, we shall keep an eye on our space-garden experiments and perform the last level 3 tasks!

 • Building an astronaut core and spacewalk

  Vi har nået niveau 2! og udført opgaverne "Opbygning af en astronauts muskler" og "Rumvandring". Det var sjovt og lidt overfyldt i vores klasseværelse. Det var for koldt i Danmark at udføre opgaverne udenfor.

  Næste uge skal vi arbejde med "Smag i rummet" og fortsætte med at arbejde med opgaver i ESAs Uddannelsessæt. Vi har lige afsluttet LEGO konkurrencen Space Challenge, men vandt ikke. Vores emne handlede om mennesket og robotter i rummet, og hvordan vi kunne bygge baser på månen og måske på Mars i fremtiden. Vi har lært om, hvad der er nødvendigt for at overleve i rummet, biodromer og rumhaver. Næste uge skal vi forsøge at dyrke frø, planter i et lukket system, måle ilt og observere vandets kredsløb.

  We have reached level 2! and done the tasks "Building an astronaut core" and "Do a spacewalk". It was great fun and a bit crowded in our classroom. It was too cold in Denmark to do the tasks outside.

 • Energy, Food and Robotics

  Vi har udført opgaven "Energi til en astronaut" og arbejdet med kostpyramiden og fødevarergrupper. Det var for svært for eleverne at arbejde med næringsdeklarationer. Det venter vi med til senere. Derfor 50 point i stedet for 100.

  Vi har bygget robotarme med LEGO og vi har bygget rumstationer i billedkunst.

  I uge 9 har vi projektuge med LEGO "Space Challenge" og deltager i konkurrencen på Antvorskov Skole i uge 10. Vores emne handler om "Hvordan kan robotter hjælpe mennesker med at udforske rummet?"

  We have done the task "Energy for an astronaut" and worked with the diet pyramid and food groups. It was too difficult for the students to work with nutrition declarations. We'll wait for later. Therefore, 50 points instead of 100.

  We have built robot arms with LEGO and space stations in visual arts.

  Diet Pyramid