Uppdragsdata

Uppdragsdata specificerar vilka aktiviteter som ingår i Mission X. Undersökningar i utbildningssyfte utformas för vetenskapsklasser och uppdrag för träna som en astronaut utformas för klasser i fysisk träning. Inga aktiviteter kan göras om för att få poäng förrän samtliga aktiviteter slutförts.

Ytterligare bilagor med stödmaterial, inklusive uppdragsjournaler, finns vid slutet av sidan.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Genomför 5 av 9 aktiviteter/uppgifter för att få ett Nivå 1 e-badge och fortsätt till nivå 2. Genomför 5 av 9 aktiviteter/uppgifter för att få ett Nivå 2 e-badge och fortsätt till nivå 3. Cirkelträning 1 (CT1): Välj fyra aktiviteter och utför uppgiften vid stationen så snabbt du kan, så att du tränar upp en god fysisk form.

Cirkelträning 2 (CT2): Välj minst fyra aktiviteter som involverar alla de listade kroppsdelarna här nedan. Undvik aktiviteter som du redan utförde i CT1. Utför uppgiften vid stationen så snabbt du kan, så att du tränar upp en god fysisk form.

26.2 With Tim

26.2 With Tim

Mission Question: Join forces with Astronaut Tim Peake as he runs the London Marathon (26.2 miles) while aboard the International Space Station.

Nivå: 1

A Robotic Arm

A Robotic Arm (ENGLISH ONLY)

Mission Question: Can we design a robotic arm to grab objects at a distance?

Nivå: 1

TouchdownCharlie

Touchdown Charlie

2017 Special Edition Activity: This year Super Bowl LI is in Houston, TX, the home of NASA JSC and Astronaut Training. Have some fun combining astronaut training with football!

Nivå: 1

Energi som hos en Astronaut

Energi som hos en Astronaut

Uppdragsvetenskap: Maten du äter ger din kropp energi som mäts i kalorier. Att balansera energin från maten du äter med den energi din kropp använder varje dag är viktigt för god kosthållning. Hur kan jag beräkna förhållandet mellan kalorierna jag får i mig och energin jag använder?

 

Nivå: 1

Microbe Activity Part 1: A Microbial Box

Microbe Activity Part 1: A Microbial Box

Mission Question: How can I categorize life around me that cannot be seen? In this activity, students will learn about microbes as Part 1 of a space microbial investigation.

Bugs in Space

Nivå: 1

Tillbaka till Basstationen

Tillbaka till Basstationen

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet för att utveckla uthålligheten hos hjärta, lungor och muskler?

Nivå: 1

Gruppstärkande Träning

Gruppstärkande Träning

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet som skulle stärka dina muskler och ben i både dina övre och undre kroppsdelar?

Nivå: 1

Hydreringsstation

Hydreringsstation

Uppdragsvetenskap: Det är viktigt att fortsätta vara hydrerad samtidigt som tecken på uttorkning identifieras. Hur ska utforskare förstå vikten av hydrering för människor här på jorden och för  astronauter i yttre rymden?

Nivå: 1

What's Your Space Height?

What's Your Space Height?

Problem: How can I find my space height?

How tall are you? Are you sure you know the answer?


Nivå: 1

Hoppa till Månen

Hoppa till Månen

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet som skulle stärka dina ben liksom uthålligheten hos hjärta och andra muskler?

Nivå: 1

Uppdrag: KONTROLL!

Uppdrag: KONTROLL!

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet för att utveckla balans och spatial förmåga?

Nivå: 1

Ta Dig till Planeten, Finn Gravitation

Ta Dig till Planeten, Finn Gravitation

Uppdragsfråga: Hur kan du utföra en fysisk aktivitet som kommer att utveckla din koordination, och dina kärn- och armmuskler?

Nivå: 1

Rulla Runt i Rymden

Rulla Runt i Rymden

Uppdragsfråga: Hur kan du utföra en fysisk aktivitet som kommer att utveckla din kropps koordination, flexibilitet och öka ditt rörelseomfång?

Nivå: 1

Ljushastighet

Ljushastighet

Uppdragsfråga: Hur kan du utföra ett test för att utveckla din koncentration och reaktionsförmåga?

Nivå: 1

Astrokurs i Vighet

Astrokurs i Vighet

Uppdragsfråga: Hur kan du utföra en fysisk aktivitet som kommer att utveckla din rörelseförmåga, koordination och snabbhet?

Nivå: 2

Smak i rymden

Smak i rymden

Uppdragsfråga: Kan jag jämföra smakupplevelser på jorden och i rymden? Under denna aktivitet kommer eleverna.

Mission Data Banner

Nivå: 2

Undersök och Upptäck

Undersök och Upptäck

Uppdragsfråga: Vilken fysisk aktivitet skulle kunna hjälpa ditt hjärta och dina lungor att bli starkare samtidigt som du ökar dina aerobiska och anaerobiska aktiviteter?

Nivå: 2

Låt oss klättra upp för ett berg på Mars

Låt oss klättra upp för ett berg på Mars

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet för att utveckla din balans, muskelstyrka och förmåga att nå ett mål?

Nivå: 2

Bygga upp en Astronautkärna

Bygga upp en Astronautkärna

Uppdragsfråga: Hur kan du utföra en fysisk aktivitet som kommer att utveckla dina mag- och ryggmuskler?

Nivå: 2

Gruppsamling

Gruppsamling

Uppdragsfråga: Hur kan du utföra en skicklighetsbaserad aktivitet som kommer demonstrera vikten av flyhänthet och koordination mellan hand och öga samtidigt som du kommunicerar och löser problem?

Nivå: 2

Peake Liftotff!

Peake Liftoff! (ENGLISH ONLY)

Mission Question: How could you perform a series of physical activities that would improve your lungs and heart, and increase muscular coordination and endurance?

Peake Lifotff! Technique Peake Lifotff!
 Peake Liftoff! Technique

Nivå: 2

Ta en Rymdpromenad

Ta en Rymdpromenad

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet som skulle stärka dina muskler och samtidigt förbättra koordinationen hos dina övre och undre kroppsdelar?

Nivå: 2

Hoppa upp på din Rymdcykel

Hoppa upp på din Rymdcykel

Uppdragsfråga: Hur skulle du kunna utföra en fysisk aktivitet som kommer att stärka dina benmuskler, ditt kardiovaskulära system och bidra till en mindre förorenad miljö?

Nivå: 2

Levande Ben, Starka Ben

Levande Ben, Starka Ben

Uppdragsvetenskap: Starka ben är avgörande för kroppens anpassning till miljön med minskad gravitation vid rymdfärder. På vilka sätt kan utforskare vidhålla starka ben på jorden och i rymden?

Nivå: 2

Microbe Activity Part 2: What's in your Petri?

Microbe Activity Part 2: What's in your Petri?

Mission Question: Can I observe life around me that cannot be seen? In this activity, students will sample and grow microbes as Part 2 of a space microbial investigation.

Bugs in Space

Nivå: 2

Minskad Gravitation, Låg Fetthalt

Minskad Gravitation, Låg Fetthalt

Uppdragsvetenskap: Hur kan jag ta reda på fetthalten i en ostburgare? Hur kan jag sätta ihop en balanserad måltid?

Nivå: 2