Belgien

Belgien

Belgien

För att reda på mer om vad Euro Space Center gör för att få studenter inspirerade av mänskliga rymdfärder, besök http://www.eurospacecenter.be/.

För att reda på mer om vad ESA gör för att få studenter inspirerade av mänskliga rymdfärder, besök www.esa.int/spaceflight/education.

Belgian News