Italien

Italien

Italien

För att reda på mer om vad dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) gör för att få studenter inspirerade av mänskliga rymdfärder, besök http://www.asi.it/it/educational/scuole.

För att reda på mer om vad ESA gör för att få studenter inspirerade av mänskliga rymdfärder, besök www.esa.int/spaceflight/education.

Italian News