Προ-πρόκληση

  • ανοίγει η εγγραφή
  • ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς/ηγέτες*

Προετοιμασία δασκάλου/ηγέτη:

  • καθορίστε τις ημερομηνίες που η ομάδα σας θα υλοποιήσει την πρόκληση (προτείνεται 6-9 εβδομάδες)
  • δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης για την ομάδα σας
  • συγκεντρώστε υλικά για την πρόκληση
elEL