Πίσω
2023
Ξεκινά ο αγώνας για το φεγγάρι
Ο αγώνας για το φεγγάρι αρχίζει
  • Εγγραφείτε ως αρχηγός ομάδας
  • Καταχωρήστε την ομάδα(ες) σας
  • Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης για την ομάδα σας και συγκεντρώστε υλικά για τις δραστηριότητες της πρόκλησης.
  • Ολοκληρώστε τις δραστηριότητες της Αποστολής X
  • Υποβάλετε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπο και κερδίστε βαθμούς!
2024
Ο αγώνας για το φεγγάρι τελειώνει
Ο αγώνας για το φεγγάρι τελειώνει
  • Η ιστοσελίδα κλείνει για υποβολές δραστηριοτήτων
Πιστοποιητικά που κυκλοφόρησαν
Τα πιστοποιητικά απελευθερώθηκαν

 

elEL