Zpět

Začíná výzva Walk to the Moon

  • Zaregistrujte se jako vedoucí týmu
  • Zaregistrujte svůj tým (své týmy)
  • Vytvoření akčního plánu pro váš tým (týmy) a shromáždění materiálů pro aktivity v rámci výzvy.
  • Dokončete aktivity mise X
  • Odevzdejte své aktivity na webových stránkách a získejte postup!
cs_CZCZ