Plecy

Rozpoczyna się wyzwanie "Walk to the Moon

  • Zarejestruj się jako lider zespołu
  • Zarejestruj swój zespół
  • Stwórz plan działania dla swojego zespołu (zespołów) i zbierz materiały do działań związanych z wyzwaniem.
  • Ukończ działania w ramach misji X
  • Zgłaszaj swoje aktywności na stronie internetowej i zdobywaj stopnie!
pl_PLPL