Plecy
Team Leader Account

Team Leader Account

Mission X to projekt edukacyjny realizowany we współpracy pomiędzy Biurem Edukacji ESA i Brytyjską Agencją Kosmiczną. Głównym celem Mission X jest promowanie innowacyjnego uczenia się oraz zwiększanie umiejętności i kompetencji młodego pokolenia w zakresie przedmiotów STEM. Należy pamiętać, że młodzież zasługuje na najwyższy poziom ochrony danych, dlatego nie należy umieszczać żadnych danych osobowych dzieci i młodzieży. Prosimy nie umieszczać w otwartych plikach żadnych danych, które identyfikują lub mogą zidentyfikować dziecko lub młodzież. Na przykład imion, konkretnych komentarzy dzieci lub podobnych danych powiązanych z imieniem dziecka. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem missionX@trainlikeanastronaut.org .

Aby utworzyć konto musisz być Liderem Zespołu (nauczyciel, mentor, wychowawca lub rodzic).

Nazwa
Nazwa
Pierwszy
Ostatnio
Wpisz adres e-mail
Potwierdź e-mail
Minimum osiem znaków Jedna mała litera Jedna wielka litera Jedna liczba Jeden znak specjalny
Wprowadź hasło
Potwierdź hasło
Płeć

pl_PLPL