Zpět
Účet vedoucího týmu

Účet vedoucího týmu

Mission X je vzdělávací projekt, který probíhá ve spolupráci vzdělávací kanceláře ESA a britské vesmírné agentury. Hlavním cílem projektu Mission X je podpora inovativního učení a zvýšení gramotnosti a kompetencí mladé generace v předmětech STEM. Upozorňujeme, že mládež si zaslouží nejvyšší úroveň ochrany údajů, a proto neuvádíme žádné osobní údaje dětí a mládeže. Do otevřených souborů neuvádějte žádné údaje, které identifikují nebo by mohly identifikovat dítě nebo mládež. Například jména, konkrétní komentáře dětí nebo podobné vstupní údaje spojené se jménem dítěte. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na missionX@esa.int .

Chcete-li si vytvořit účet, musíte být vedoucím týmu (učitel, mentor, vychovatel nebo rodič).

Název
Název
První
Poslední
Zadejte e-mail
Potvrzení e-mailu
zrušit1 check1 Minimálně osm znaků zrušit1 check1 Jedno malé písmeno zrušit1 check1 Jedno velké písmeno zrušit1 check1 Jedno číslo zrušit1 check1 Jeden speciální znak
Zadejte heslo
Potvrzení hesla
Pohlaví
cs_CZCZ