Zpět
Účet vedoucího týmu

Účet vedoucího týmu

Mise X je vzdělávací projekt, který probíhá ve spolupráci vzdělávací kanceláře ESA a britské vesmírné agentury. Hlavním cílem projektu Mission X je podpora inovativního učení a zvýšení gramotnosti a kompetencí mladé generace v předmětech STEM. Upozorňujeme, že mládež si zaslouží nejvyšší úroveň ochrany údajů, a proto neuvádíme žádné osobní údaje dětí a mládeže. Do otevřených souborů neuvádějte žádné údaje, které identifikují nebo by mohly identifikovat dítě nebo mládež. Například jména, konkrétní komentáře dětí nebo podobné vstupní údaje spojené se jménem dítěte. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na missionX@trainlikeanastronaut.org .

Chcete-li si vytvořit účet, musíte být vedoucím týmu (učitel, mentor, vychovatel nebo rodič).

Název
Název
První
Poslední
Zadejte e-mail
Potvrzení e-mailu
Minimálně osm znaků Jedno malé písmeno Jedno velké písmeno Jedno číslo Jeden speciální znak
Zadejte heslo
Potvrzení hesla
Pohlaví

cs_CZCZ