Πίσω

Σταθμός βάσης Walk-back

Θα κάνετε περπάτημα, προχωρώντας σε 1600 μέτρα (1 mi) για να βελτιώσετε την αντοχή των πνευμόνων, της καρδιάς και άλλων μυών.

 
elEL