Ποιο είναι το ύψος του χώρου σας;

Η αποστολή σας
Πόσο ψηλός είσαι; Είσαι σίγουρος ότι ξέρεις την απάντηση;