Πίσω

Ταχύτητα του φωτός

Η αποστολή σας: Εκτελέστε μια δραστηριότητα χρόνου αντίδρασης με τη χρήση ενός χάρακα για να εξασκηθείτε στο συντονισμό χεριού-ματιού και στη συγκέντρωση.

Κατά την προετοιμασία τους για τα διαστημικά ταξίδια, οι αστροναύτες επενδύουν πολλές ώρες στην εξάσκηση του χρόνου αντίδρασης των χεριών και των ματιών τους. Ο χειρισμός του ρομποτικού βραχίονα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό απαιτεί από τα μέλη του πληρώματος γρήγορους χρόνους αντίδρασης. Τα μέλη του πληρώματος πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένα για περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως ο φωτισμός και οι ηλιακοί άνεμοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους χρόνους αντίδρασης.
 
Δεξιότητες
Συντονισμός χεριού-ματιού, Λεπτές κινητικές δεξιότητες, Επικοινωνία, Ομαδική εργασία, Χρόνος αντίδρασης
Μαθησιακοί στόχοι
  • Εκτελέστε μια δραστηριότητα αντίδρασης χρόνου με τη χρήση ενός χάρακα για να εξασκηθείτε στη συγκέντρωση και να βελτιώσετε το χρόνο αντίδρασης του χεριού-ματιού
  • Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σχετικά με τις βελτιώσεις σε αυτή την εμπειρία που βασίζεται σε δεξιότητες στο Ημερολόγιο Αποστολής.
Εξοπλισμός
  • Μετρικοί χάρακες - από ξύλο, σκληρό πλαστικό ή μέταλλο
  • Για φοιτητές: και μολύβι
Χρόνος
10-15 λεπτά ανά τάξη
 

Εξερευνήστε περισσότερες δραστηριότητες της Mission X!

elEL