Plecy

Prędkość światła

Twoja misja: Wykonaj ćwiczenie czasu reakcji z użyciem linijki, aby ćwiczyć koordynację ręka-oko i koncentrację.

Przygotowując się do podróży kosmicznych, astronauci poświęcają wiele godzin na ćwiczenie czasu reakcji ręka-oko. Obsługa robotycznego ramienia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wymaga od członków załogi szybkiego czasu reakcji. Członkowie załogi muszą być również przygotowani na zagrożenia środowiskowe, takie jak oświetlenie i wiatry słoneczne, które mogą mieć negatywny wpływ na czas reakcji.
 
Umiejętności
Koordynacja ręka-oko, sprawność ruchowa, komunikacja, praca zespołowa, czas reakcji
Cele nauczania
  • Wykonaj ćwiczenie reakcji czasowej z użyciem linijki, aby ćwiczyć koncentrację i poprawić czas reakcji ręka-oko.
  • Zapisz w Dzienniku Misji spostrzeżenia na temat postępów w tym doświadczeniu opartym na umiejętnościach.
Sprzęt
  • Linijki metryczne - drewniane, z twardego tworzywa sztucznego lub metalowe
  • Dla uczniów: Dziennik misji i ołówek
Czas
10-15 minut na zajęcia
 

Poznaj więcej działań w ramach Mission X!

pl_PLPL