Zpět

Astronautský deník: Týden v životě astronauta se Samanthou Cristoforettiovou

Vaše mise: Po dobu jednoho týdne sledujte Samanthin denní režim v ISS a porovnejte její denní úkoly s vašimi. Pozorujte své každodenní rutinní činnosti a zapisujte si je.

Den 5: Týmová práce - Jak Samantha pracuje v týmu...


Spolupráce je pro astronauty na palubě ISS velmi důležitá.
Samantha na palubě ISS se svými kolegy astronauty
Přečtěte si Samanthin deník o tom, proč je na ISS důležitá týmová práce:

Rád pracuji na Mezinárodní vesmírné stanici spolu s ostatními astronauty, protože moji kolegové z posádky jsou skvělí lidé! Jsou velmi schopní, vždy ochotní a mají skvělý smysl pro humor.

Všechno, co děláme na Mezinárodní vesmírné stanici, je týmová práce. Kolega z posádky mi může pomoci s úkolem, pokud trvá déle, než bylo plánováno, nebo si může všimnout chyby, kterou dělám, nebo mě prostě rozveselí, když jsem z něčeho smutný.

Ve vesmíru spolu žijeme a pracujeme 24 hodin denně, takže je důležité vždy hledat příležitosti, jak pomoci svým kolegům, a snažit se mít přehled o tom, jak se daří vašim kolegům.

Je také důležité požádat své kolegy o zpětnou vazbu, aby vám řekli, čeho si na vás cení a co můžete zlepšit.

- Samantha Cristoforetti

Cvičení:

 1. Uveďte dva úkoly, se kterými by podle vás Samantha na ISS potřebovala pomoci:
  1. _______________________________________________________________

  2. _______________________________________________________________
 2. Myslíte si, že se astronauti při práci v týmu na ISS potýkají s problémy? Proč? ________________________________________________________
 3. Co byste poradil astronautům, jak dobře pracovat v týmu?____________________________________________________.
 

Věděli jste to?

Aby se všichni astronauti na ISS mohli dorozumět, musí se naučit anglicky a rusky.
Samantha umí také italsky, německy, francouzsky a čínsky!Den 5: Týmová práce - Jak jsem dnes pracoval v týmu...


Umět dobře pracovat v týmu je velmi užitečná dovednost, zejména ve škole! Vzpomeňte si na všechny případy, kdy jste pracovali s někým jiným. Možná jste spolupracovali při práci ve škole, hráli s kamarády skupinovou hru nebo pomáhali při vaření večeře?

Cvičení:

 1. Jakou činnost jste naposledy dělali v týmu? _______________________________________________________________
 2. Napadá vás nějaká aktivita, kterou musíte jako tým dokončit?________________________________________________________.
 3. Jmenujte jednu vlastnost, kterou na vás podle vás oceňují vaši spoluhráči.____________________________________________________.
 4. Myslíte si, že by kvalita byla ve vesmíru důležitá? Proč? ____________________________________________________
 5. Jakou dovednost týmové práce byste mohli zlepšit?____________________________________________________
 6. Představte si, že se účastníte pohovoru na místo příštího astronauta ESA. Zakroužkujte, které klíčové dovednosti máte, a uveďte příklad, kde jste danou dovednost prokázali:
  Dobře komunikuji Dobře naslouchám Tvrdě pracuji Jsem spravedlivý Jsem vůdčí osobnost Dobře hospodařím s časem. Umím dobře řešit problémy _________________________________________________________________________________________________________
Užitečné video:
Klíčová slova:
cs_CZCZ