Tilbake

Lorem Ipsum er rett og slett dummy-tekst i trykkeri- og settebransjen. Lorem Ipsum har vært bransjens standard dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker tok en bysse med typer og krypterte den for å lage en prøvebok. Den har overlevd ikke bare fem århundrer, men også spranget inn i elektronisk typesetting, og er i hovedsak uforandret.

 
nb_NONO