Showing 1-10 of 38 results

Lysets hastighet

Som forberedelse til romfart investerer astronauter mange timer i å øve på hånd-øye-reaksjonstiden. Å betjene robotarmen på den internasjonale romstasjonen krever at besetningsmedlemmer har raske reaksjonstider.

ASTRO-SMIDIGHETKURS

Your MissionWhen astronauts go into space and return to Earth, they experience challenges with balance and body control due to changes in gravity. The agility course is used to measure balance, footwork skill and agility …

nb_NONO