Pārskats

Cilvēki jau gadu desmitiem ir devušies kosmosā, pārkāpjot savas garīgās un fiziskās robežas, lai izpētītu nezināmo. Taču neviens profesionāls astronauts nevar atstāt Zemi bez plašas apmācības.

Astronautiem jābūt ar daudzām kompetencēm un spējām, padziļinātām zināšanām un labā fiziskā formā. Lai sagatavotos lidojumam kosmosā, ir vajadzīgi gadiem ilgi treniņi, pirmie soļi šo svarīgo prasmju apgūšanā sākas jau tepat uz Zemes, no agras bērnības.

In Mission X: train like an astronaut, you?ll learn the key elements to keeping fit and staying healthy in space and on Earth. Developed by space scientists and fitness professionals working with astronauts and space agencies across the world, Mission X uses the excitement of space exploration to inspire students to learn about science, nutrition, exercise un space. The project can be delivered either through the curriculum, through collapsed timetable days, through homework challenges or clubs ? or a mixture!

Projekta mērķi

Misijas X mērķis ir veicināt STEM kompetenču un fizisko prasmju mācīšanu un apguvi, izmantojot divus pasākumu kopumus:

  • Fiziskās aktivitātes ir praktiski treniņi, kas vērsti uz spēku, izturību, koordināciju, līdzsvaru, telpisko apzināšanos un daudz ko citu.
  • Zinātniskās darbības ir pētījumi klasē, kas koncentrējas uz STEM priekšmetiem un ļauj skolēniem praktizēt zinātnisko spriestspēju, kritisko domāšanu, komandas darba prasmes un daudz ko citu.

Izaicinājums - gājiens līdz Mēnesim

Katru gadu no janvāra līdz maijam skolēnu komandas var piedalīties Izaicinājums - gājiens līdz Mēnesim. During the challenge, teams across the world complete Mission X activities and submit them online to earn steps. Steps submitted by all of the participating teams help the Mission X mascots, Luna and Leo, walk 384 400km – the distance from Earth to the Moon.

Laika grafiks

Izaicinājums notiek katru gadu no janvāra sākuma līdz maija beigām.

Izaicinājums ir izstrādāts tā, lai to varētu izpildīt 6 nedēļu laikā, taču to var pielāgot arī citiem laika grafikiem. Nav noteikts minimālais vai maksimālais aktivitāšu skaits, kas jāpaveic, lai piedalītos šajā izaicinājumā.

Kas var piedalīties?

Vecuma diapazons: Misija X aktivitātes ir izstrādātas 8-12 gadu vecumam, taču tās var viegli pielāgot arī citām vecuma grupām un prasmju līmeņiem.

Komandas: