Astroavlinger

 
Hvis astronauter skal bosette seg på månen, eller utforske solsystemet vårt videre, trenger de luft, mat og vann. For å forberede seg på langvarige oppdrag, studerer forskere på hvordan man kan lage et lukket livstøttesystem som kan brukes i verdensrommet, inkludert hvordan man kan få planter til å vokse og gro i et slikt miljø.
 
I dette settet med aktiviteter vil lagene få en forståelse av spiring og plantevekst ved å følge utviklingen av tre ukjente planter i 12 uker. Elevene skal bruke observasjonene sine til å lage en hypotese om hvilke plantearter de dyrker og diskutere om disse plantene egner seg til å dyrke på langvarige romoppdrag.
 
Oppdragsspørsmål
Hvilke planter egner seg for dyrking i verdensrommet som en god næringskilde for astronauter.
 
Ferdigheter
Vitenskap, biologi, planter, frø, spiring
Læringsmål:
 • Observer og beskriv hvordan frø vokser til modne planter
 • Lage vitenskapelige diagrammer og bruk etiketter
 • Utføre systematiske observasjoner og målinger
 • Tolke resultater og trekke konklusjoner fra resultatene
 • Kunne utføre komparative og rettferdige tester
Utstyr
 • utskrevet elevdataloggbok for hver gruppe
 • linjal
 • 3 potter
 • jord eller annet vekstmedium
 • plantenæringsstoffer
 • basilikum, reddik og tomatfrø
Tid
30 minutter per uke i 12 uker

Andre aktiviteter

Smak som en astronaut

For astronauts, all their food and drink needs to...

Bonus Activity: Yoga in Space

 Join ESA astronaut, Samantha Cristoforetti and Jaime from Cosmic...

Mikrobiell boks 1

Microbes live everywhere, including outer space! Scientists have reported...

Sykkel som hjelpemiddel på ISS

One exercise device that is regularly used by astronauts...

Utforsk og oppdag

To explore the Moon and Mars, astronauts must complete...

Bonusaktivitet: Astro-kunst

During a spacewalks, astronauts need some serious dexterity and...

Bonusaktivitet: Smidig navigasjon

Time for a brain (and body) twisting game! Using...

Bygg opp kjernemuskulaturen

Astronauts in space must be able to twist, bend,...

nb_NONO