Tilbake

Astrobonde

Oppdrag: Undersøk hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relater disse faktorene til voksende planter i verdensrommet.

Alle tingene vi tar for gitt på jorda er enten fraværende eller annerledes i verdensrommet. I verdensrommet er de fem betingelsene som kreves for at planter skal vokse – lys, vann, jord, næringsstoffer og passende temperatur – vanskelig å oppfylle. I tillegg må planter vokse i et annet gravitasjonsmiljø.
 
I dette settet med seks aktiviteter vil lagene undersøke hvilke faktorer som påvirker plantevekst, og relatere disse faktorene til dyrking av planter i verdensrommet. De vil observere hva som skjer når variablene luft, lys, vann, næringsstoffer og temperatur endres.
 
Ferdigheter
Vitenskapelig metodikk, samarbeid, kommunikasjon, problemløsning
 
Læringsmål:
 • Lære at planter trenger vann, lys, luft, næring og en passende temperatur for å vokse
 • Forstå at miljøer kan endre seg og utgjøre en fare for levende ting
 • Lære at det er mulig å dyrke planter uten jord
 • Gjennomføre enkle og rettferdige tester
 • Identifisere og kontrollere variabler når det er nødvendig
 • Tolke observasjoner og trekke konklusjoner
Utstyr
 • Aktivitet 1:
  • elevarbeidsark skrevet ut for hver elev
  • penn eller blyant
  • fargeblyanter
 • Aktivitet 2:
  • elevark skrevet ut (1 per gruppe)
  • karsefrø
  • identiske potter/plastbeholdere (2 potter per gruppe)
  • pottejord
  • liten spade eller skje
  • en pappeske eller et mørkt skap
  • en linjal
 • Aktivitet 3:
  • elevarbeidsark skrevet ut for hver elev
  • hvite blomster kuttet ved stilken (2 per gruppe)
  • konditorfarge (rød eller blå)
  • gjennomsiktige vannbeholdere (f.eks. bunnen av en plastflaske)
  • (valgfritt) hvit blomst med intakt rot
 • Aktivitet 4:
  • elevarbeidsark skrevet ut for hver elev
  • 16 reddikfrø
  • 8 små klare potter
  • jord for å fylle 2 av de små pottene
  • sand for å fylle 2 av de små pottene
  • bomull til å fylle 2 av de små pottene
  • tørkepapir for å fylle 2 av de små pottene
  • plastfolie
  • 16 etiketter til grytene
  • flytende plantemat
 • Aktivitet 5:
  • elevarbeidsark skrevet ut for hver elev
  • saks
  • lim
  • penn/blyant
 • Aktivitet 6:
  • elevarbeidsark skrevet ut for hver elev
  • penn/blyant
  • fargeblyanter
Tid
2 timer og 30 minutter
 

Utforsk flere Mission X-aktiviteter!

nb_NONO