Astro Crops

Ditt uppdrag
Om astronauterna ska bosätta sig på månen eller utforska andra delar av vårt solsystem behöver de luft, mat och vatten. För att förbereda sig för långvariga uppdrag forskar forskare om hur man kan skapa ett slutet livsuppehållande system som kan användas i rymden, bland annat om hur växter kan användas för att
odlas i ett sådant system.
 
I denna uppsättning aktiviteter ska grupperna bygga upp en förståelse för groning och växttillväxt genom att följa utvecklingen av tre okända växter under 12 veckor. Eleverna kommer att använda sina observationer för att göra en hypotes om vilka växtarter de odlar och diskutera om dessa växter är lämpliga att odla på långvariga rymduppdrag.
 
Frågor om uppdraget
Vilka växter är lämpliga att odla i rymden som en bra näringskälla för astronauter?
 
Kompetens
Vetenskap, Biologi, Växter, Frön, Groddning
Lärandemål:
 • Observera och beskriva hur frön växer till mogna växter.
 • Skapa vetenskapliga diagram och använda etiketter
 • Utföra systematiska observationer och mätningar.
 • Tolka resultat och dra slutsatser av resultaten.
 • Kunna utföra jämförande och rättvisande tester.
Utrustning
 • Utskriven loggbok för varje grupp
 • Linjal
 • 3 krukor
 • Jord eller annat växtmedium
 • Växtnäringsämnen
 • Frön av basilika, rädisor och tomater
Tid
30 minuter per vecka i 12 veckor

Annan verksamhet

Astro Crops

Ditt uppdragOm astronauter ska kunna bosätta sig på...

Ljusets hastighet

Ditt uppdragFör att förbereda sig för rymdresor investerar astronauterna många...

Rymd Rock-n-Roll

Ditt uppdragI den mikrogravitationsmiljö som råder i den internationella rymden...

Bionisk hand

Ditt uppdragI en nära framtid förväntas det att...

Hoppa till månen

Ditt uppdragPå jorden ger din vikt på dina ben...

Vad är din rymdhöjd?

Ditt uppdragHur lång är du? Är du säker på att du...

Astro Farmer

Ditt uppdragAlla saker som vi tar för givna på...

Låt oss bestiga ett marsianskt berg

Ditt uppdrag Rymdforskare i en avlägsen framtid kan...

sv_SESV