Tillbaka

Astro Crops

Ditt uppdrag: Följ utvecklingen av tre plantor under 12 veckor för att utforska groning och växttillväxt.

 
Om astronauterna ska bosätta sig på månen eller utforska andra delar av vårt solsystem behöver de luft, mat och vatten. För att förbereda sig för långvariga uppdrag forskar forskare om hur man kan skapa ett slutet livsuppehållande system som kan användas i rymden, inklusive hur växter kan odlas i ett sådant system.
 
I denna uppsättning aktiviteter ska grupperna bygga upp en förståelse för groning och växttillväxt genom att följa utvecklingen av tre okända växter under 12 veckor. Eleverna kommer att använda sina observationer för att göra en hypotes om vilka växtarter de odlar och diskutera om dessa växter är lämpliga att odla på långvariga rymduppdrag.
 
Kompetens
Vetenskap, Biologi, Växter, Frön, Groddning
Lärandemål:
 • Observera och beskriva hur frön växer till mogna växter.
 • Skapa vetenskapliga diagram och använda etiketter
 • Utföra systematiska observationer och mätningar.
 • Tolka resultat och dra slutsatser av resultaten.
 • Kunna utföra jämförande och rättvisande tester.
Utrustning
 • Utskriven loggbok för varje grupp
 • Linjal
 • 3 krukor
 • Jord eller annat växtmedium
 • Växtnäringsämnen
 • Frön av basilika, rädisor och tomater
Tid
30 minuter per vecka i 12 veckor
 

Utforska fler aktiviteter inom Mission X!

sv_SESV