Showing 11-20 of 38 results

Energien til en astronaut

Astronauter som bor på den internasjonale romstasjonen trenger balanserte måltider for å dekke deres energi- og helsebehov mens de er i verdensrommet. Matforskere og ernæringseksperter ved romfartsorganisasjoner sørger for at astronauter spiser balanserte måltider i verdensrommet.

Levende bein, sterke bein

Astronauter trenger sterk beinbygning slik at de kan møte de fysiske utfordringene kroppen blir utsatt for i verdensrommet. Jo lenger de er i verdensrommet, jo svakere vil beinbygningen bli fordi de ikke blir utsatt for tyngdekraft.

Bonusaktivitet: Touchdown Charlie

Å drive med sport krever samarbeid og forberedelse. I verdensrommet må astronauter også reagere på nye situasjoner som et lag. Samarbeidet deres er avgjørende for å lykkes med et oppdrag, og... Merk: denne aktivitets-PDFen er for øyeblikket bare tilgjengelig på engelsk.

Lysets hastighet

Som forberedelse til romfart investerer astronauter mange timer i å øve på hånd-øye-reaksjonstiden. Å betjene robotarmen på den internasjonale romstasjonen krever at besetningsmedlemmer har raske reaksjonstider.

nb_NONO