Norway

Norway

Norway

To learn more about what ESA is doing to get students inspired about human spaceflight, check out www.esa.int/education.

Norwegian News

 • Astro Charlie

  Happy Valentine Astro Charlie, hope you will reach the moon!

 • Oppdatering fra Tellus

  Når vi har jobbet med Mission X, har vi lagt om timeplanen.
  Etter to uker med intensiv og tverrfaglig opplegg i alle fag, fortsetter vi videre med aktivitetene i noen av fagene, blant annet samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Målet er å gjennomgå det som er igjen i oppgavepermen.

 • Hydration station

  Hydration station was an interesting and fun mission to do. We learned a lot!

  Hydreringsoppdraget var både interessant og morsomt. Vi lærte mye!

 • Oppdrag:Lysets hastighet

  Aktiviteten lysets hastighet krevde stor konsentrasjon fra eleven, for å oppnå gode resultater. Elevene var veldig motivert og hadde konkurranseinstinkt. Beste resultat var 5 cm som tilsvare 100 ms (0,10 sek), neste best var 8 cm.

 • Update !

  Hei.
  Vi er no godt i gang med oppdraga og har gjennomført fleire av dei. Det er mange spennande oppdrag, men også slitsamt å trene som ein astronaut. Vi har begynt å forstå kor krevjande det må vera å arbeide som astronaut.