Norway

Norway

Norway

To learn more about what ESA is doing to get students inspired about human spaceflight, check out www.esa.int/education.

Norwegian News

 • Oppdatering fra Tellus

  Når vi har jobbet med Mission X, har vi lagt om timeplanen.
  Etter to uker med intensiv og tverrfaglig opplegg i alle fag, fortsetter vi videre med aktivitetene i noen av fagene, blant annet samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Målet er å gjennomgå det som er igjen i oppgavepermen.

 • Hydration station

  Hydration station was an interesting and fun mission to do. We learned a lot!

  Hydreringsoppdraget var både interessant og morsomt. Vi lærte mye!

 • Oppdrag:Lysets hastighet

  Aktiviteten lysets hastighet krevde stor konsentrasjon fra eleven, for å oppnå gode resultater. Elevene var veldig motivert og hadde konkurranseinstinkt. Beste resultat var 5 cm som tilsvare 100 ms (0,10 sek), neste best var 8 cm.

 • Update !

  Hei.
  Vi er no godt i gang med oppdraga og har gjennomført fleire av dei. Det er mange spennande oppdrag, men også slitsamt å trene som ein astronaut. Vi har begynt å forstå kor krevjande det må vera å arbeide som astronaut.

 • Mission X out in the snowy woods.

  Team Sirius and Team Andromeda from Nesoddtangen, Norway had a Mission X day out in the snowy woods. The day’s subject was acceleration, friction and gravitation.

  The pupils went through several “stations” in the woods with exercises. They built a snow track for bottles, and they cooperated very well when building and optimizing the track curves, discussing high and low friction. They crawled and ran through the snow to experience acceleration with their own bodies. Running in deep snow is hard work and good exercise! We had a tug-of-war contest, and an old viking game, for developing strength. Lunch was prepared over open fire, inside a “lavvo” shelter. Both children and teachers were very happy when returning to school.

  Team Sirius og Team Andromeda fra Nesoddtangen har hatt uteskole med akselerasjon, friksjon og gravitasjon som tema for dagen.