Plecy
 • Wszystkie
 • Fizyczna
 • Nauka
 • Siła
 • Saldo
 • Wytrzymałość
 • Agility
 • Świadomość przestrzenna
 • Koordynacja
 • Elastyczność
 • Komunikacja
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca zespołowa
 • Metodologia naukowa
 • Rośliny
 • Ciało ludzkie
 • Mikroby
 • Dieta
 • Działalność premiowa
pl_PLPL