Veiklības astrokurss

Kad astronauti dodas kosmosā un atgriežas uz Zemes, viņi saskaras ar grūtībām, kas saistītas ar līdzsvara un ķermeņa kontroli gravitācijas izmaiņu dēļ. Lai novērtētu līdzsvaru, kāju veiklību un veiklību, reaģējot uz gravitācijas izmaiņām, tiek izmantots veiklības kurss.
 
Šajā aktivitātē jūsu komanda pēc iespējas ātrāk un precīzāk veiks veiklības trasi, lai uzlabotu veiklību, koordināciju un ātrumu. 
 
Prasmes
Līdzsvars, Veiklība, Telpiskās apzināšanās, Lateralitāte, Virziena orientācija
Mācību mērķi
  • pēc iespējas ātrāk un precīzāk veikt veiklības trasi, lai uzlabotu kustību prasmes, koordināciju un ātrumu.
  • ierakstīt novērojumus par veiklības uzlabojumiem šīs fiziskās pieredzes laikā misijas žurnālā.
Aprīkojums
  • astoņi marķēšanas konusi vai citi mazi, stabili priekšmeti.
  • Mērlente
  • Papīrs un zīmulis
  • Pulkstenis vai hronometrs
  • (pēc izvēles) Peldēšanas stieņi 
  • Skolēniem: Misijas žurnāls un zīmulis
Laiks
15-30 minūtes uz nodarbību
lvLV