Tillbaka

Basstation Walk-back

Ditt uppdrag: Gör en promenad och gå upp till 1 600 meter för att förbättra uthålligheten hos lungor, hjärta och andra muskler.

När astronauterna utforskar rymden utför de många fysiska uppgifter. Om deras fordon går sönder på en planet måste astronauterna kunna gå en sträcka på upp till 10 km tillbaka till sin basstation om de befinner sig på en planetarisk yta. För att vara fysiskt förberedda för att slutföra sina uppdragsuppgifter eller för att utföra en promenad tillbaka-procedur tränar astronauterna genom att springa och lyfta vikter för att förbättra sin allmänna fysiska kondition.
 
 
Kompetens
Uthållighet, styrka, orientering, rörlighet, rumslig medvetenhet
Mål för inlärning
 • gå en promenad, upp till 1600 m, för att förbättra uthålligheten hos lungor, hjärta och andra muskler.
 • skriva in observationer om förbättringar i denna fysiska uthållighetsexperiment med hjälp av lungor, hjärta och andra muskler i uppdragsjournalen.
Utrustning
 • Tillvalsutrustning:
  • klocka eller stoppur
  • pulsmätare
  • stegräknare
  • gånghjul
 • För studenter: Uppdragsdagbok och penna
Tid
15-30 minuter per klass
 

Utforska fler aktiviteter inom Mission X!

sv_SESV