Χτίζοντας έναν πυρήνα αστροναύτη

Η αποστολή σας
Οι αστροναύτες στο διάστημα πρέπει να είναι σε θέση να στρίβουν, να λυγίζουν, να σηκώνουν και να μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα. Πρέπει να έχουν ισχυρούς μύες του κορμού, ώστε να μπορούν να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους και να αποφεύγουν τραυματισμούς. Προκειμένου να διατηρήσουν τη μυϊκή τους δύναμη ενώ βρίσκονται στο διάστημα, οι αστροναύτες ασκούνται σε δραστηριότητες που ενισχύουν τον κορμό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις αποστολές τους.