Wejdźmy na marsjańską górę

W dalekiej przyszłości kosmiczni odkrywcy będą musieli być dobrymi i stabilnymi wspinaczami, aby zbadać górzyste krajobrazy na planetach naszego Układu Słonecznego, takie jak imponujące wulkany na powierzchni Marsa.

W tym ćwiczeniu twój zespół wykona trening wspinaczkowy na drążkach ściennych lub ścianie skalnej, aby poprawić poczucie równowagi i koordynacji oraz wzmocnić mięśnie. 

 
Umiejętności
Zwinność, Równowaga, Koordynacja
Cele nauczania
  • wykonywać ćwiczenia wspinaczkowe w celu poprawy równowagi, koordynacji i wzmocnienia mięśni
  • zapisywać w Dzienniku Misji obserwacje dotyczące poprawy równowagi, koordynacji i siły.
Sprzęt
  • Bary ścienne lub ściana skalna
  • Mata do podstawy ścianki wspinaczkowej
  • (Opcjonalnie) lina do wspinaczki
  • Dla uczniów: Dziennik misji i ołówek
Czas
15 minut na zajęcia
pl_PLPL